• Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  galeria.porthos.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy galeria.porthos.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów dekoracyjnych do wnętrz (obrazy, fotografie i inne) za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:

Artmode Sp. z o.o.
adres: ul. Grochowska 173/175, paw. 1,  04-111 Warszawa
NIP: 9522159572
Regon: 366764171
tel.  kom. +48 601 343 003
adres email: biuro@artmode.com.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Klient dokonując zakupów w Sklepie  akceptuje warunki regulaminu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Zwroty i reklamacje prosimy wysyłać na adres naszej hurtowni: 
    Artmode Sp. o.o. ul. Grochowska 173/175, paw. 1,  04-111 Warszawa

§2 Zamówienia 

1. Zamówienia można składać:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu

c) telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin oraz sposób i koszt dostawy.

5. Informacje, grafiki i elementy elektroniczne znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią elementu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie dokonuje zakupu określonego towaru.

§3 Płatności

1. Wszystkie dostępne formy płatności są określone w zakładce FORMY PŁATNOŚCI. Przy konkretnym zamówieniu Klient ma do wyboru te formy płatności, które są związane z wybranym sposobem dostawy.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce KOSZT WYSYŁKI.

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła w ciągu 3-14 dni roboczych. Jeśli towar nie jest dostępny, informuje e-mailem Klienta o wydłużeniu terminu i prosi o akceptację. Niektóre artykuły wykonywane są na zamówienie. W takim przypadku deklarujemy wysyłkę w ciągu 14 dni roboczych lub ustalamy termin realizacji indywidualnie. Przy poszczególnych artykułach Sklep informuje o potrzebie upewnienia się co do dostępności wybranego produktu.

2. W przypadku wybrania przez Klienta płatności elektronicznej (np. PayU) termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
W przypadku wybrania płatności zwykłym przelewem bankowym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

§5 Reklamacje 

Obowiązkiem prawnym Sprzedawcy jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Klienta 
lub
jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, masz prawo złożyć reklamację.

W ciągu dwóch lat od otrzymania towaru Klient może zgłaszać reklamację sprzedawcy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wady Klient musimy zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień (Sklep nie będzie ponosił odpowiedzialności). 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres Sprzedawcy: Artmode Sp. z o.o., ul. Grochowska 173/175 paw. 1, 04-111  Warszawa.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6 Prawo odstąpienia od umowy i zwroty

Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru.

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny jest skuteczne, jeżeli Klient złoży do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od odbioru towaru. Oświadczenie można przesłać mailem lub listem poleconym. Formularz oświadczenia jest dostępny w zakładce Zwroty.

2. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, jednak nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji, na adres Artmode Sp. o.o. ul. Grochowska 173/175, paw. 1,  04-111 Warszawa. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

4. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

5. W przypadku  gdy klient  zakupił jedną sztukę i ją zwraca, Sklep zwraca należność za towar i za koszt wysyłki (kwota z paragonu). W przypadku gdy klient zwraca część zamówienia, Sklep nie zwraca kosztów wysyłki, tylko koszt zwróconych towarów.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2. i 3. powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i używanie ich w celu realizacji zamówienia i wysyłania ofert ze sklepu.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę, bez dokonywania zakupów, na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.